S T E M Burst

S.T.E.M Koncept

S.T.E.M koncept je propojení oborů jako je VĚDA (Science), TECHNOLOGIE (Technology), STROJÍRENSTVÍ (Engeneering) a MATEMATIKA (Mathematic).

Výraz STEM education vznikl a začal být používán v USA v 90. letech minulého století pro označení vzdělávání v oborech přírodní vědy, techniky a technologie  a matematika. Přirozená blízkost a příbuznost těchto oborů vybízela k tomu, aby byly spojeny pod jedním označením. V průběhu prvního desetiletí 21. století i v současnosti pak je této oblasti věnována stále větší pozornost ve Spojených Státech i v Evropě zejména proto, že v těchto oborech povážlivě ubývá studentů a sílí jejich nezájem o studium předmětů STEM. Obory v oblasti STEM jsou přitom chápány jako rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik. Ekonomové vyspělých zemí pokazují na to, že zaostávání v oblasti STEM znamená hrozbu ztráty konkurenceschopnosti s dalekosáhlými důsledky pro rozvoj ekonomiky v globálním měřítku.

BRIKS 4 KIDZ® propojuje tento edukativní systém s příjemným hraním s Lego® kostkami, což je evergreenem v dětské zábavě. Zhmotňuje dětem fyzikální zákonitosti a umožňuje tak jejich lepšímu pochopení. Výsledkem je důkladně zpracovaný koncept motorizovaných modelů, doprovodných informací a HRANÍ SI!

Navíc děti posílí sebevědomí, organizační schopnosti, naučí se řešit problémy a pracovat v týmu.

Věda

Každý model přináší nové vědecké výrazy. U lekcí, které se zaměřují na témata, jako jsou „Zákonitosti pohybu“, je potřeba, aby děti uvedly v praxi, to co se naučily.

Technologie

Technologie využívá poznatky vědy k řešení problémů a vynalézání. Děti používají svoji kreativitu a analytické schopnosti k nalezení funkčních řešení problémů na začátku každé hodiny.

Strojírenství

Strojírenství používá praktickou aplikaci vědy k navrhování, plánování a tvoření. Děti používají dovednosti konstruování a strojírenství v modelech jako jsou mosty, věže či horské dráze. Zjistí co jsou převody, jak fungují ozubená kolečka apod.

Matematika

Děti dostávají příležitost k širokému využití matematických schopností při odhadování, počítání, měření a stavění s LEGO® kostičkami.

Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO®!

Copyright © 2018 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.