Odpolední kroužky

 

Naše kurzy rozvíjejí stavební, strojírenské a technické dovednosti pomocí kostiček stavebnice LEGO®. 

Pokud nejsme na Vaši škole, ale vy byste nás zde chtěli, tak nám neváhejte napsat!

Ve školním roce 2018/2019 budeme kroužky otevírat v těchto oblastech:

ZŠ Na Výsluní, Svazková Škola Panská Pole, CVČ Měšice, Brandýský Matýsek, Odolená Voda, Neratovice a další oblasti stále připravujeme.

Registrace do kroužků na další pololetí je již možná v sekci náš rozvrh.

after-schoolfinal Jsou určeny pro děti od  6 – 12 let. Během kurzů se zaměříme na různé tématické okruhy  – např. vesmír, známé stavby, přírodní katostrofy či zajímavé vynálezy. Postavené modely budeme oživovat pomocí motorů a přitom se naučíme, jak to funguje.   Hodiny Bricks 4 Kidz® se řídí následujícím schématem Učíme se, Stavíme si a Hrajeme si.

  • Učíme se – Naši lektoři mají na úvod připraven krátký výklad a zajímavosti k danému tématu.
  • Stavíme si – Děti staví daný model, podle plánku za podpory a motivace lektora.
  • Hrajeme si– Děti objevují a osvojují si poznatky v praxi během hry.

Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO®

 

Copyright © 2017 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.