Mimoškolní kroužky

 

Naše kurzy rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®. 

Žáci se účastní kurzů zaměřených na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby či zajímavé vynálezy.

Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:

……učíme se, stavíme si, hrajeme si……

  • Učíme se – školitel prezentuje 5 – 10 minutovou lekci na dané téma.
  • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
  • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.

Kurzy Bricks 4 Kidz® probíhají každý týden během školního roku (v rámci jednoho pololetí). Jedna lekce trvá 50-60min.

Aktuální rozvrh hodin najdete v sekci Kroužky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 603 537 102.

Pokud byste měli zájem o kroužky Bricks 4 Kidz® ve své škole, prosím kontaktujte nás.

Mají pocit, že si jen HRAJÍ. A Vy přitom víte, že se UČÍ.

Copyright © 2015 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.