Zásady ochrany OÚ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost FunBricks s.r.o se sídlem Těškovice 201, 747 64, Těškovice, IČO: 06310966, nabízející programy Bricks 4 Kidz®  používá a chrání všechny informace, které poskytujete Bricks 4 Kidz® Opava, když využíváte tento web nebo se účastníte naších Aktivit. Bricks 4 Kidz® Opava může tyto zásadu čas od času změnit a aktualizovat. Tuto stránku by jste  měli čas od času navštívit a zkontrolovat, abyste se ujistili, že souhlasíte se změnami.

Jaké údaje shromažďujeme

 • Jméno a příjmení rodičů a dětí
 • Adresu
 • Telefon
 • E-mail
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Kopii průkazu zdravotního pojištění
 • Potvrzení o bezinfekčnosti

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme

Tyto informace potřebujeme, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

 • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo) použijeme k identifikaci v rámci našeho systému, abychom Vás mohli kontaktovat a vyhledávat služby, které se nacházejí v blízkosti vašeho bydliště.
 • Váš e-mail použijeme, abychom s Vámi komunikovali, nabízeli Vám naše Aktivity, posílali newslettery a také, aby jste se mohli přihlašovat do našeho systému.
 • Informace o dětech (jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, kopie zdravotního průkazu, potvrzení o bezinfekčnosti) budou použity pro třídní seznamy, příměstské tábory, pro připomenutí narozenin dětí a nabídky naší Aktivity s tím spojené, a také pro účely zdravotního pojištění Vašich dětí na některých našich Aktivitách.

Všechny tyto údaje budeme shromažďovat maximálně po dobu 5 let, poté budou veškeré údaje vymazána a skartovány.

Informace o sledování

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Nebudeme prodávat, distribuovat ani pronajímat Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nebudeme mít Vaše oprávnění nebo pokud nejsou vyžadovány zákonem.

Pokud byste s tím nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého našeho e-mailu.

Zpracovávání osobních údajů

Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je naše firma:

FunBricks s.r.o., Těškovice 201, 747 64 Těškovice, Česká republika, IČO: 06310966, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71468.

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a další.

Auksys s.r.o., Sobínská 185, 252 19 Chřášťany, Česká republika, IČ: 27423603

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ:  47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou k nalezení na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Vaše práva

Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit na e-mail mdrexler@bricks4kidz.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě Vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).