Kroužky ve školách Opava

Naše kroužky rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®

Žáci se účastní kroužků zaměřených na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby či zajímavé vynálezy.

Kroužky pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®: We Learn (učíme se), We Build (stavíme), We Play (hrajeme si).

  • Učíme se – na začátku každé lekce lektor během 5 – 10 minut prezentuje dané téma.
  • Stavíme – děti konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem, pomocí návodu.
  • Hrajeme si – děti rozvíjejí svou vlastní kreativitu a zároveň si hrají.

Naštivte naše další lokality, kde najdete více informací a aktuální rozvrhy.

Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO®

Copyright © 2018 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.