Mimoškolní kroužky

Naše kurzy rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®

Žáci se účastní kurzů zaměřených na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby či zajímavé vynálezy.

Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®: We Learn (učíme se), We Build (stavíme), We Play (hrajeme si).

  • Učíme se – na začátku každé lekce lektor během 5 – 10 minut prezentuje dané téma.
  • Stavíme – děti konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
  • Hrajeme si – děti rozvíjejí svou vlastní kreativitu a zároveň si hrají.

Náš aktuální rozvrh najdete zde. Můžete nás také kontaktovat na telefonním čísle 605 906 866.

Učíme se, stavíme a hrajeme si s kostkami LEGO®