S.T.E.M

Co je S.T.E.M?

S.T.E.M koncept je propojení oborů:

  • VĚDA (Science) – každý model přináší nové vědecké výrazy, uvádíme v praxi to, co jsme se naučili
  • TECHNOLOGIE (Technology) – využívá poznatky vědy k řešení problémů a vynalézání. Používáme kreativitu a analytické schopnosti k nalezení funkčních řešení problémů
  • STROJÍRENSTVÍ (Engineering) – používáme praktickou aplikaci vědy k navrhování, plánování a tvoření. Děti používají dovednosti konstruování a strojírenství v modelech jako jsou mosty, věže či horská dráha. Zjistí co jsou převody, jak fungují ozubená kolečka apod.
  • MATEMATIKA (Mathematics) – děti dostávají příležitost k širokému využití matematických schopností při odhadování, počítání, měření a stavění s LEGO® kostičkami.

BRICKS 4 KIDZ® propojuje tento edukativní systém s příjemným hraním s LEGO® kostkami, které jsou stálicí v dětské zábavě. Zhmotňuje dětem fyzikální zákonitosti a umožňuje tak jejich lepšímu pochopení. Výsledkem je důkladně zpracovaný koncept motorizovaných modelů, doprovodných informací a HRANÍ SI!

Navíc děti posílí sebevědomí, organizační schopnosti, naučí se řešit problémy a pracovat v týmu.

Historie a současnost

Výraz STEM education vznikl a začal být používán v USA v 90. letech minulého století pro označení vzdělávání v oborech přírodní vědy, techniky a technologie  a matematiky. Přirozená blízkost a příbuznost těchto oborů vybízela k tomu, aby byly spojeny pod jedním označením.

V průběhu prvního desetiletí 21. století i v současnosti pak je této oblasti věnována stále větší pozornost v USA i v Evropě zejména proto, že v těchto oborech povážlivě ubývá studentů a sílí jejich nezájem o studium předmětů STEM. Obory v oblasti STEM jsou přitom chápány jako rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik.

Mají pocit, že si jen HRAJÍ. A Vy přitom víte, že se UČÍ.

Copyright © 2018 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.